Ingmar Bergman

Ingmar Bergman föddes i Uppsala år 1918. Redan hans tidiga upplevelser i livet skulle inspirera hans filmer: han växte upp i ett prästhem, där han fick uppleva det motsägelsefulla i kristendomens budskap om kärlek och sin prästvigde fars stränga bestraffningar. Detta tema skulle återkomma i hans film Fanny och Alexander. Även hans skolgång hade inflytande på hans filmskapande. Bergman gick i Palmgrenska samskolan, och hans upplevelser där blev inspirationen till hans första filmatiserade manus, Hets. Bergman själv var, förutom manusförfattare, också regiassistent vid inspelningen av filmen.

Bergman var en mångsidig man, som under sin levnad regisserade både teater och film, skrev manus och pjäser, författade böcker och var teaterchef. Han agerade även som skådespelare i uppsättningarna av sina första pjäser. Sin karriär inom filmvärlden började han som manusbearbetare och manusmedförfattare under Hjalmar Bergmans fru, Stina Bergman, på Svensk Filmindustri.

Bergmans debut som regissör, filmen Kris, blev dock ett misslyckande, och efter det var Bergmans utsikter inom Svensk Filmindustri små. Hans räddning blev ett erbjudande om att göra en film av Lorens Marmstedt, som ägde ett fristående filmbolag. Efter detta var Bergmans karriär som regissör ett faktum. Läs mer om hans tidiga karriär på wikipedia.

Som regissör har Bergman beskrivits på flera sätt, både som en ”fadersfigur” och som en ”demonregissör”. Han kände ett stort ansvar för sina skådespelare, samtidigt som de snabbt kunde hamna i onåd. Han hade ett dynamiskt temperament och kunde vara mycket krävande. Läs mer om hans personlighet på wikipedia.Ingmar Bergman 1

Bland de mest kända av Bergmans verk kan nämnas den existentiella Det sjunde inseglet, om en riddare som spelar schack med döden. Filmen markerade en vändning i Bergmans karriär: från att ha gjort lättsamma komedier antog han nu en mer allvarsam, konstnärlig ton. Filmen blev en stor internationell succé.

Smultronstället är en av de filmer som Bergman gjorde under sin tid vid Malmö stadsteater, en tid som han beskriver som den lyckligaste i sitt liv. Filmen kan sägas handla om att återuppleva sin barndom, och om huvudpersonen Isak Borg, som under en bilfärd på väg mot sin utnämning till jubeldoktor omprövar sitt liv.

Även ovan nämnda Fanny och Alexander hör till Bergmans mest kända verk, och är en av hans största produktioner, med femtiofyra rollfigurer. I filmen gifter Fanny och Alexanders mor om sig efter deras faders död, med en biskop, och livet i deras nya hem är strängt och disciplinerat. Inspirationen från Bergmans eget liv syns tydligt. Läs om fler av Bergmans verk på ingmarbergman.se

Ingmar Bergman dog den 30 juli 2007 på Fårö, där han bland annat skrev manuset till Fanny och Alexander. Han är också begraven där.

originmag